Top
วิธีการชำระเงิน
ธนาคารไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี : บริษัท โอเค วิลเลี่ยม จำกัด
สาขา : อาคารสวนพลู คอร์เนอร์
หมายเลขบัญชี : 212-213105-6
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : บจ. โอเค วิลเลี่ยม
สาขา : สวนสยาม
หมายเลขบัญชี : 192-4-24157-1
ธนาคารไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี : นาง ภิราภร เหลือแก้ว
สาขา : เดอะมอลล์ บางกะปิ 2
หมายเลขบัญชี : 281-205786-3
ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : นาง ภิราภร เหลือแก้ว
สาขา : เดอะมอลล์ บางกะปิ
หมายเลขบัญชี : 234-432510-1
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : นาง ภิราภร เหลือแก้ว
สาขา : เดอะมอลล์ บางกะปิ
หมายเลขบัญชี : 009-8-40102-4
ธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี : นาง ภิราภร เหลือแก้ว
สาขา : เพียวเพลส รามคำแหง 110
หมายเลขบัญชี : 253-2-09472-5
การยืนยันการชำระเงิน
1.สามารถยืนยันทางอีเมล์ โดยวิธีการ Scan สำเนาใบโอนเงินหรือสลิบ ATM ระบุชื่อ/นามสกุล/ชื่อเว็บไซต์/จำนวนเงินที่โอนชำระ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งมาที่ lampko.led@gmail.com
2.สามารถยืนยันทางโทรศัพท์ โดย ระบุชื่อ/นามสกุล/ชื่อเว็บไซต์/จำนวนเงินที่โอนชำระ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ แล้วแจ้งมาที่หมายเลข 080 -600-3777, 02-729-0475
3.สามารถยืนยันทาง Fax มาที่หมายเลข 02-729-0475 พร้อมทั้งระบุ ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเว็บไซต์/
รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท โอเค วิลเลี่ยม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 18/311 ม.4 ถนนประเสริฐมนูกิจ (ซอย25) , จระเข้บัว, ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ 10230
โทร : 080 600 3777 แฟ็กซ์ : 02-729-0475
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 010 555 607 5831
** กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะส่งให้หลังจากบริษัทฯ ได้รับหนังสือหักภาษีเรียบร้อยแล้ว
Copyright 2019 www.lampko.com Powered by บ้านเว็บไซต์