Top
หลอด LED ทนจริง ขั้นต่ำ 15,000 ชั่วโมง

     ทุกคำถามมีคำตอบ ... หลายท่านถามมาว่า หลอด LED ทนจริงหรือไม่ ทำไมจึงเสียเร็ว? ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ. ขอชี้แจงว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าของหลอด LED ทำให้มีอายุการใช้งาน 15,000-50,000 ชั่วโมง ซึ่งยาวนานกว่าหลอดไส้ หลอดตะเกียบ ที่มีอายุการใช้งานที่ 1000 ชั่งโมง และ 6000 ชั่วโมง ตามลำดับ

 

สำหรับหลอด LED ที่ได้รับการรับรองฉลาก เบอร์ 5 ต้องมีการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง

 อย่างไรก็ตาม กรณีที่หลอด LED เสียเร็ว อาจพบได้กับหลอด LED ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือนำไปใช้งานไม่เหมาะสม ดังนั้นในการเลือกซื้อหลอด LED สิ่งแรกที่ต้องดูคือ มีเครื่องหมาย มอก. หรือไม่ และที่สำคัญต้องมีฉลากเบอร์ 5 ติดรับรอง เพื่อมั่นใจว่า หลอดLED ที่ซื้อใช้งานได้ยาวนานและประหยัดไฟฟ้า

 

          สำหรับการนำไปใช้งานที่ถูกต้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราใช้งาน หลอด LED ได้ทนทานยาวนาน กว่าเช่น ไม่นำไปใช้ในโคมปิดทำให้เกิดความร้อนสะสม จนหลอดเสื่อมสภาพก่อนกำหนด หากเป็นหลอดที่ได้มาตรฐาน แต่เสียเร็ว ผู้ผลิตมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนหลอดใหม่ให้แก่ลูกค้า

               หลอด LED มีความคงทนกว่าหลอดไส้และหลอดตะเกียบ เพราะมีเพียงชิบตัวเล็กๆ ที่ให้ไฟฟ้าวิ่งผ่าน และเปล่งแสงออกมาได้ในทางตรง ไม่ฟุ้งกระจายหรือสูญเสียแสงไปในพื้นที่ๆ ไม่ต้องการเหมือนหลอดประเภทอื่น มีระดับแสงสว่างและความถูกต้องของเฉดสีที่สม่ำเสมอ ไม่มีสารปรอททำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

Copyright 2019 www.lampko.com Powered by บ้านเว็บไซต์